Naziv sajta - Logo

Kompanija UNA CONSULT doo Beograd je otpočela sa radom kao naslednica kompanije Construction Counsultancy doo Beograd koja je prisutna na građevinskom tržištu Srbije od 2008. godine. Prevashodno kao konsultantski i operativni servis drugim većim firmama u oblasti projektovanja, upravljanja, planiranja dinamike izvođenja građevinskih radova i davanja neophodne tehničke podrške u razvoju projekata u fazi predgradnje, gradnje i u završnoj građevinskoj fazi do pribavljanja upotrebne dozvole i puštanja u upotrebu za rad.

Una consult je vrhunski partner sa ostvarenom saradnjom u različitim oblastima, a u početnoj fazi razvoja projekta i oblikovanja poslovne ideje, prilikom upoznavanja sa opštim ambijentom i neposrednim uslovima na terenu, kao i pri pronalaženju potencijalnih investitora i uspostavljanja dugoročne i uspešne saradnje sa njima.

Atlas zgrada